MöTE KOMMUNFULLMäKTIGE

23 november

Kronhuset

Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden i Kronhuset. Biljett hämtar du vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

UPP

UPP