Hoppa till inehållet

BAGIH KRONHUSET

Kronhuskvarteret – ett historiskt kvarter i utveckling

 

I Kronhuskvarteret driver Higab ett omfattande utvecklingsarbete utifrån en tioårig utvecklingsplan för området. Målsättningen är att skapa en attraktiv, tillgänglig och levande kulturmiljö som attraherar göteborgare, besökare och det lokala näringslivet. Utvecklingsplanens vision lyder:

”År 2026 är Kronhuset & Kronhusbodarna ett av stadens mest lockande kulturhistoriska besöksmål, där det erbjuds unika upplevelser och produkter av högsta kvalitet och där innovation och tradition går hand i hand”.

I utvecklingsarbetet ligger fokus på att hitta både hyresgäster och samverkansparter med syfte att levandegöra platsen, skapa fler verksamhetsytor, öka tillgängligheten och etablera varumärket Kronhuset & Kronhusbodarna.

 

Bagih Kronhuset

 

Under 2021 till 2024 fungerar Kronhuset som en testarena. Tillsammans med aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) utforskar Higab möjligheten att skapa en ny plats i Göteborg för arbete, möten och publika evenemang. Vi tänker oss en inspirerande och tillåtande plats där aktörer kan arbeta och mötas och där en bredare publik kan uppleva konserter, teater, författarsamtal, marknader, matupplevelser, utställningar och mycket mer! Allt arbete utgår från Kronhusets unika förutsättningar med hänsyn till platsen och dess historia.

Konceptet går under namnet Bagih Kronhuset och utvecklingsarbetet pågår under tre år.

 

Medlemskap

 

Bagih Kronhuset erbjuder aktörer från olika kreativa branscher, näringslivsgrenar och samhällsområden möjlighet att arbeta sida vid sida i Kronhusets inspirerande lokaler. Genom att bli medlem får du tillgång till flexibel arbetsplats, mötesrum och andra resurser i Kronhuset.

Visionen är att Bagih Kronhuset ska vara en plats för samverkan som korsar olika branschgränser och miljöer för innovation, kreativitet och samhällsutveckling. Här utformar medlemmar tillsammans en kultur som präglas av förståelse för varandras behov och önskan om att skapa lösningar för gemensamma utmaningar.

 

Programverksamhet

 

Kronhuskvarteret ska vara ett område där människor från alla stadens områden kan mötas. Programverksamheten på Bagih Kronhuset blickar framåt genom att ta tillvara på platsen och dess kulturhistoriska värde. Vi lyfter bland annat frågor som handlar om hur vi som medborgare skapar en hållbar, trygg, jämlik och levande stad.

På Bagih Kronhuset arrangeras event, utställningar och samtal inom områden som scenkonst, design, litteratur och konst. Öppettider är anpassade till de aktuella datum då evenemangen äger rum. Även historiska guidningar och stadsvandringar i Västra Nordstan erbjuds.

Uppdaterad information om programverksamheten hittar du på bagih.se

 

Mer info

 

Frågor om utvecklingsarbetet i Kronhuskvarteret skickas till cina.gasparini@higab.se

Om du önskar bli medlem eller arrangera events på Bagih Kronhuset, mejla info@bagih.se

Om du önskar mer information om utvecklingsarbetet på Bagih Kronhuset, kontakta Claes Boman på claes.boman@higab.se eller ring 031-368 53 07.

Du kan även följa oss på Facebook och Instagram.