KONSTEN ATT LEVA - ETT HåLLBART LIV

9 oktober - 22 oktober

Postgatan 4

En kurs där man träffas en kväll i veckan under tre veckor. Ni kommer ges möjlighet att reflektera, samtala och arbeta med konkreta verktyg för att tydliggöra på vilket sätt du önskar och kan göra förändringar i din vardag. Syftet är att du efter kursen med hjälp av reflektion, övning och samtal bättre kan se vad dina prioriteringar är och som är sprunget ur dina värderingar och tankar kring din egna hälsa. Det kommer att vara max 6 personer under kursen. Tid: 9, 16 och 22 oktober. Mer information!

PROGRAM


UPP