KONSTEN ATT LEVA – ETT HåLLBART LIV

18 april

Postgatan 4

En kursdag som för dig som önskar en djupare förståelse av dig själv. Du kommer ges möjlighet att reflektera, samtala och arbeta med konkreta verktyg för att tydliggöra på vilket sätt du önskar och kan göra förändringar i din vardag. Syftet är att du efter kursen med hjälp av reflektion, övning och samtal bättre kan se vad dina prioriteringar är – sprunget ur dina värderingar och tankar kring din egna hälsa. Det kommer att vara max 5 personer under kursen. Pris: 990 kronor. Material, fika och lunch ingår. Mer information. Anmälan gör du via mejl till: info@qente.se

PROGRAM


UPP