UTSTäLLNING - PORNOGRAFI ENLIGT FACEBOOK - VEM BESTäMMER?

12 juni - 16 augusti

Postgatan 4

Venus från Willendorf blev refuserad i sociala medier under 2018 på grund av hennes pornografiska uttryck enligt Facebook. Vem bestämmer vårt sexuella utrymme? Hur påverkas vi av sociala medier? Q'ente har öppet kl 12-17 och konstnär Eva Wirén finns på plats alla dagarna. Ta del av installation och konst. En separatutställning visas under West Pride. Mer information!

PROGRAM


UPP