Hoppa till inehållet

KRONHUSET KREATIV ARENA

Kronhuskvarteret – ett historiskt kvarter i utveckling

 

I Kronhuskvarteret driver Higab ett omfattande utvecklingsarbete utifrån en tioårig utvecklingsplan för området. Målsättningen är att skapa en attraktiv, tillgänglig och levande kulturmiljö som attraherar göteborgare, besökare och det lokala näringslivet. Utvecklingsplanens vision lyder:

”År 2026 är Kronhuset & Kronhusbodarna ett av stadens mest lockande kulturhistoriska besöksmål, där det erbjuds unika upplevelser och produkter av högsta kvalitet och där innovation och tradition går hand i hand”.

I utvecklingsarbetet ligger fokus på att hitta både hyresgäster och samverkansparter med syfte att levandegöra platsen, skapa fler verksamhetsytor, öka tillgängligheten och etablera varumärket Kronhuset & Kronhusbodarna.

Kronhuset Kreativ Arena

Under 2021 och 2022 fungerar Kronhuset som en testarena. Tillsammans med aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) utforskar Higab möjligheten att skapa en ny plats i Göteborg för arbete, möten och publika evenemang. Vi tänker oss en inspirerande och tillåtande plats där aktörer kan arbeta och mötas och där en bredare publik kan uppleva konserter, teater, författarsamtal, marknader, matupplevelser, utställningar och mycket mer! Allt arbete utgår från Kronhusets unika förutsättningar med hänsyn till platsen och dess historia.

Konceptet går under namnet Kronhuset Kreativ Arena och utvecklingsarbetet pågår under tre år.

Medlemskap

Kronhuset Kreativ Arena innebär att aktörer från olika kreativa branscher, näringslivsgrenar och samhällsområden ges möjlighet att arbeta sida vid sida i Kronhusets inspirerande lokaler. Genom att bli medlem får du tillgång till flexibel arbetsplats, mötesrum och andra resurser i Kronhuset.

Visionen är att Kronhuset Kreativ Arena ska vara en plats för samverkan som korsar olika branschgränser och miljöer för innovation, kreativitet och samhällsutveckling. Här utformar medlemmar tillsammans en kultur som präglas av förståelse för varandras behov och önskan om att skapa lösningar för gemensamma utmaningar.

Programverksamhet

Kronhuskvarteret ska vara ett område där människor från alla stadens områden kan mötas. Programverksamheten i Kronhuset Kreativ Arena blickar framåt genom att ta tillvara på platsen och dess kulturhistoriska värde. Vi lyfter bland annat frågor som handlar om hur vi som medborgare skapar en hållbar, trygg, jämlik och levande stad.

I Kronhuset Kreativ Arena arrangeras event, utställningar och samtal inom områden som scenkonst, design, litteratur och konst. Öppettider är anpassade till de aktuella datum då evenemangen äger rum. Även historiska guidningar och stadsvandringar i Västra Nordstan erbjuds.

Uppdaterad information om programverksamheten hittar du på kronhusetkreativarena.se

Mer info

Frågor om utvecklingsarbetet i Kronhuskvarteret skickas till cina.gasparini@higab.se

Om du önskar bli medlem eller arrangera events i Kronhuset Kreativ Arena, mejla info@kronhuset.se

Och om du önskar mer information om utvecklingsarbetet i Kronhuset Kreativ Arena, kontakta Claes Boman på claes.boman@higab.se eller ring 031-368 53 07.

Du kan även följa oss på Facebook och Instagram.