Hoppa till inehållet

VäLKOMMEN TILL ETT TRYGGT BESöK HOS OSS!

Restriktionerna i samhället ändras från och med den 1 december och det införs vaccinationsbevis för alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 100 personer. För oss är det av allra största vikt att allas upplevelse och trygghet är i främsta rummet. Dessvärre är pandemin fortfarande en verklighet som vi måste förhålla oss till och Kronhuset följer Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens råd och restriktioner. Vi är angelägna om att du känner dig välkommen till oss och vi gör allt vi kan för att göra ditt besök så bra som möjligt.

Vaccinationsbevis krävs för att besöka följande evenemang:

 

  • Drömmen om ett bättre liv 3-4 dec
  • Julmarknad i Kronhuset 9-12 dec
  • HDK Valand julmarknad 13-15 dec
  • Jaerv & Mölndals kammarkör 17-18 dec

 

Under övriga evenemang i Kronhuset håller vi en maxgräns på 100 personer samtidigt i lokalen. Vi ber dig som besöker oss att visa hänsyn både vid in- och
utpassering Vi följer de allmänna rekommendationerna genom att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symptom. Värdar finns på plats för att på säkert avstånd, hjälpa till att göra ditt besök extra trevligt och tryggt. Du kan alltid vända dig till någon av dem med dina frågor.

 

Tillgång till vaccinationsbevis

Ladda ner ditt bevis på https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/.
Skriv ut eller ha beviset i mobilen.
Du som är under 18 år behöver i dagsläget inte visa vaccinationsbevis för att få besöka oss.

Till dig som saknar e-legitimation men har en folkbokföringsadress

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/

I enlighet med regeringens föreskrift kommer endast vaccinationsbevis att godtas, inte testbevis eller liknande. Den som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig behöver visa upp ett intyg från hälso- och sjukvården som styrker detta.
Vid eventuella frågor kontakta:
Cina Gasparini
031 368 53 92
Cina.Gasparini@higab.se

 

 

 

English

 

Welcome to a safe stay at Kronhusjul!

 

The restrictions will change from 1 December and vaccination certificates will be introduced for all public events and public gatherings for over 100 people. For us, it is of the utmost importance that everyone’s experience and security is in the forefront. Unfortunately, the pandemic is still a reality that we must relate to and Kronhuset follows the advice and restrictions of the Public Health Agency and the Västra Götaland region. We want you to feel welcome and we do everything we can to make your visit as good as possible.

Vaccination certificates are required to attend the following events:

 

  • Drömmen om ett bättre liv 3-4 December
  • Julmarknad i Kronhuset 9-12 December
  • HDK Valand julmarknad 13-15 December
  • Jaerv & Mölndals kammarkör 17-18 December

 

During other events in Kronhuset, we hold a maximum limit of 100 people. We ask you to show consideration both in and out. We follow the general recommendations by keeping our distance, washing our hands and staying home in case of symptoms. Hosts are on site to, at a safe distance, help make your visit extra enjoyable and safe. You can always turn to one of them with your questions.

Access to vaccination certificates

Download your vaccination certificate at https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/.
Print or have the certificate in your mobile.
You who are under 18 years of age do not currently need to show vaccination certificate to visit us.

To you who do not have e-identification but have a population registration address

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/

In accordance with the government’s regulation, only vaccination certificates will be accepted, not test certificates or the like. Anyone who cannot be vaccinated for medical reasons needs to present a certificate from the health service that proves this.

If you have any questions, please contact:
Cina Gasparini
031 368 53 92
Cina.Gasparini@higab.se