Hoppa till inehållet

Köpmansgatan 1917

Människor demonstrerar utmed Köpmansgatan i april 1917.

Detta fotografi från Köpmansgatan i höjd med Tyska kyrkan har ett djupfokus som blottlägger detaljer i fonden långt bortom Gustaf Adolfs Torg. Det togs den 27 april 1917, sannolikt från en balkong där fotografen monterat kameran på ett stativ för att få lång exponeringstid, vilket bekräftas av att pojken och mannen nederst mitt på gatan har något diffusa konturer.

Kort innan bilden togs hade Götaverkens strejkande arbetare samlats vid Mantalskontoret på Köpmansgatan för att uppvakta “brödbyrån” som fanns där. Tre av varvsarbetarna gick in i huset för att framföra sitt krav på dubbla ransoneringskuponger, som vissa andra yrkeskategorier fick. Önskan avslogs, vilket en av arbetarna, enligt tidningarna, meddelade folksamlingen från ett öppet fönster. Därefter “avtågade demonstranterna i god ordning”. Som närvarande vittnen och solidariskt stöd till aktionerna syns även en grupp kvinnor i bildens nederkant som samlats tillsammans lite vid sidan om denna i övrigt mansdominerade stadsscen.

Detta år kokade Sverige av missnöje och massdemonstrationer. Världskriget pågick och det var svårt att få tag på livsmedel, med ökade priser och hunger som följd. Den 25 april, bara två dagar innan bilden togs, hade 10 000-tals personer samlats på Gustaf Adolfs torg för att protestera mot rådande livsmedelspolitik. Händelsen fångades på film som visades runt om på landets biografer.

Första maj demonstrerade detta år uppemot 50 000 personer i Göteborg, det vill säga en fjärdedel av stadens befolkning som då uppgick till 196 000. Ett demonstrationståg marscherade genom staden, och kom att förevigas på film vid Kaserntorget, för samling på Heden där flera tal hölls.

Senare samma vecka, lördagen den 5 maj, ägde de mest tillspetsade händelserna rum i de så kallade hungerkravallerna, som främst utspelades i Annedal, Haga, Masthugget och Landala. Under eftermiddagen besökte tusentals personer livsmedelsbutiker och bagerier och krävde att få köpa bröd utan kuponger. Polis utkommenderades och kunde först efter stora svårigheter skingra de folksamlingarna som utvecklades till en mer målmedveten hungerdemonstration. När fler människor tillslöt, en uppgift talar om 8 000 personer, och allt mer övergick i vad som polisen kallade för “ligistuppträdanden”, tillkallade polischefen militär från Göta Artilleriregemente. Kravallerna pågick fram till småtimmarna med sammandrabbningar mellan stenkastande folksamlingar och ridande polis och militär med dragna sablar.

Trettiofem personer ställdes inför rätta efter hungerkravallerna. Domboken med rättegångens handlingar finns tillgänglig via Riksarkivets digitala forskarsal.

Bildkälla: GT-GHT:s klipparkiv, Riksarkivet i Göteborg.
Okänd fotograf.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.