Hoppa till inehållet

Nedre Kvarnbergsgatan 1958

Cykel står parkerad mot en husvägg på Nedre Kvarnbergsgatan år 1958.

Detta fotografi av Nedre Kvarnbergsgatan togs i februari 1958. Skenet från den låga eftermiddagssolen och fonden med Kronhuskvarteret går att betrakta här än idag. Men i övrigt visar bilden en vy som har förändrats då gamla byggnader har ersatts med nya i kvarteren längs gatan.

Bildens komposition och stil ligger i linje med tidens preferenser, där vardagliga ögonblicksbilder likt denna använde stadsrummens kontrastfyllda spel mellan ljus och skugga till att dokumentärt skildra men även konstnärligt uttrycka det urbana gatulivets puls och estetik. Bilden kan även sättas in i ett historiskt sammanhang, det svenska välfärdsbygget, som kom att förändra Göteborg och Västra Nordstans utseende, innehåll och aktiviteter.

Bakom ryggen på fotografen fanns Ingeborg Gustafssons café på Kvarnbergsgatan 14. Det huset byggdes redan 1810 och finns fortfarande kvar. Ingeborg och hennes kunder betraktade säkert denna vy många gånger då de steg ut ur caféet som fanns på platsen under flera decennier.

I huset fanns även studiehemmet Nordgården. Verksamheten hade börjat åren efter första världskriget med syftet att ge studieintresserade ungdomar ökade bildningsmöjligheter genom att, som det beskrivs på 1950-talet, “skänka studiearbetet den glädje och trevnad som de vanliga bildningsinstitutionerna i allmänhet ej kan ge”. Formerna för undervisningen var framförallt studiecirklar, praktiska kurser och föredrag. Nordgården ordnade tillsammans med Svenska kyrkan även fritidssysselsättningar barn och unga i Nordstan. Den solupplysta vägen längs Nedre Kvarnbergsgatan tog både dem som törstade efter kunskap och kaffe till och från huset. Man kan fundera på om personen som går i riktning mot kameran tillhör någon av dessa kategorier.

Bildkälla: GT-GHT:s klipparkiv, Riksarkivet i Göteborg.
Foto: Christian Tyre.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.