Hoppa till inehållet

Hallska teatern 1888

Fyra män står och en man sitter under ett träd på Hallska teaterns innergård.

Det kan vara svårt att tro att den anspråkslösa plats som skildras i detta fotografi från 1888 bara 110 år tidigare var nationellt uppskattad och omskriven i finkulturella kretsar. Gården ligger vid hörnet av Torggatan och Postgatan, eller Sillgatan som den hette fram till 1895.

Fem personer syns i bilden. Rangordningen är uppenbar där mannen i hatt tycks ha högst status. Lika tydlig är medvetenheten om att de ska bli fotograferade, vilket går att utläsa från deras uppsträckta poser och blickar in i kameran. Men vad gjorde de här? Tillsammans med allt emballage indikerar vagnen till höger att platsen vid tiden hade en logistisk funktion, vilket också bekräftas av polisarkiven. Där går det bland annat att läsa om Augusta Svensson från Säve på Hisingen som blev bestulen på ett kalvskinn från sin kärra som stått på gården.

Etthundratrettio år tidigare hade all bebyggelse på denna plats förstörts i en förödande stadsbrand. Handelsmannen John Hall, som i slutet av 1700-talet var en av Göteborgs allra rikaste, kom senare att förvärva tomten som sträckte sig längs Sillgatan mellan Östra Hamngatan och Torggatan. Ett hörnhus mot öster blev påkostad bostad och västerut anlades en trädgård. Där uppförde Hall en teatersalong, troligtvis 1775. En samtida beskrivning av en kväll detta år berättar att Hall till sin teater bjudit in till föreställning med efterföljande bal – “en af de bäste, som någon privat här i Riket gifwit”. Några år senare kom byggnaden istället att användas som vagnbod.

Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum.
Okänd fotograf.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.