Hoppa till inehållet

Börsen 1895

Uppklädda människor har samlats inne i Börsens festsal år 1895.

Fest! Det finns nog inget bättre ord om man vill beskriva detta fotografi från Börsens festsal, daterat den 2 mars 1895. I arkiven går det se att Carl Lagerberg, kammarherre och museiintendent, hade sökt tillstånd för festligheterna i egenskap av sekreterare i Göteborgs konstförening som denna lördag arrangerade “en större vinterfest å Börsen”.

Efteråt beskrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning festen med stor entusiasm och ansåg att den erbjudit ”ögonblicksintryck, som fäste sig i ögats camera med trollsk makt”. En inkännande beskrivning som onekligen gör bilden både mer trollsk men även mer fotografisk.

Kort innan exponeringsögonblicket har fotografen säkerligen bett samtliga att hålla sig stilla och uppföra sig någorlunda lämpligt. Vad som talar för det är att merparten av de sittande festdeltagarna med ryggen vänd mot kameran intar betydligt mer avslappnade poser än dem som valt att rikta sig mot fotografen. Att festdeltagarna i bortre delen av rummet står upp och vänder sig mot kameran stärker denna tolkning.

Handelstidningen konstaterar vidare att Börsens festvåning framstod som särskilt angenäm ”i strålande elektrisk belysning” och att man under aftonens så kallade blomstertåg använt ”elektriskt reflexljus”. När vi idag betraktar fotots skuggor och ljusstyrkor är det uppenbart att elektriskt ljus verkligen präglade festsalen. Och tur är väl det, dessa moderna ljuskällor bidrog åtskilligt till fotografiets fantastiska skärpa och kontraster.

Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum.
Okänd fotograf.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.