Hoppa till inehållet

Radheska Huset 1888

Flera personer står vid Korsningen Smedjegatan - Norra Hamngatan och kollar in i kameran år 1888.

Wilhelm Berg flyttade till Göteborg i 30-årsåldern 1870. Här hade han ett långt arbetsliv som kamrer vid Bergslagernas järnväg och ägnade fritiden åt omfattande studier av Göteborgs kulturhistoria.

Berg dokumenterade också sin samtid visuellt, bland annat genom en serie fotografier från 1888 där denna bild ingår. I fonden på Smedjegatan och längst till vänster på Norra Hamngatan syns konturlösa skepnader som påminner om tobaksröken som mannen vid porten omger sig med. Källan till hans rökmoln har med all sannolikhet inköpts hos Charles E. Toft & Co Cigarr och Tobaksaffär i Radheska huset. Detta hörnhus är ett av Göteborgs äldsta och uppfördes redan 1669 av Bryngel Radhe som där inrättade sin krog Kronan. Den fanns kvar även ett halvsekel senare, ett arkivdokument berättar om att Kronan år 1717 drevs i detta hus av en kapten som hette Båtman.

Tänk om det gick att ta reda på hur det luktade ​på denna plats dagen då bilden togs. Det fanns säkert ett antal, mer eller mindre tilltalande fläktar som präglade platsen. Utöver doften från mannens tobaksrök, som indikerar att det blåste frånlandsvind, kom säkert vissa odörer från de mörka fläckar som efterlämnats av tidigare passerande hästekipage. Och Stora Hamnkanalen måste ha givit ifrån sig doftintryck som fotograf Berg sannolikt kände av när han stod med kameran på Kämpebron. Huruvida han även kände av blicken som riktades mot honom av personen bakom andra våningens fönster i Ostindiska kompaniets hus till höger i bild är däremot mindre troligt.

Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum.
Foto: Wilhelm Berg.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.