Hoppa till inehållet

Kronhuset 1955

En man sitter på golvet i Kronhuset och bilar ett hål i väggen.

Detta fotografi skildrar en renovering av Kronhuset 1955. Byggnadens konstruktion hängde på pelare som ansågs opålitliga. Därför ersattes dessa med järnbalkar i taket som skulle kläs med gammalt virke. På bilden bilas ett hål som balkarna skulle skjutas in genom.

Interiören samspelar med kamerans förmåga att fånga en vardaglig ögonblicksbild, som iscensatts på ett sätt som både respekterar och romantiserar hantverkets betydelse för en av Göteborgs äldsta byggnader. Kontrasterna är många. De återfinns i det visuella, i spelet mellan ljus och skuggor, mellan runda och spetsiga former, men även mellan mannens hantverksutövande och fotografens estetiska, närmast konstnärliga ambitioner. Bildens konstruktivistiska stilgrepp ligger i linje med den svenska fotokonstens stilideal fram till mitten av 1900-talet och de passar väl in i det begynnande svenska samhällsbyggets moderna ambitioner.

Vi får inte se ansiktet på hantverkaren men han presenteras med namn när bilden publicerades i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning. Han hette Gottfrid och när vi följer honom i arkiven uppenbarar sig ytterligare en kontrast kopplad till denna bild. Bara några år tidigare hade han flyttat till ett nybyggt villaområde i Bräcke på Hisingen. Genom honom får vi därmed tillfälle att fundera över den historiska förändring som skett i staden från 1600-talets stormaktstid till 1900-talets välfärdssamhälle.

Bildkälla: GT-GHT:s klipparkiv, Riksarkivet i Göteborg.
Okänd fotograf.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.