Hoppa till inehållet

Packhuskajen 1902

Emigrantångaren Rollo lämnar Packhuskajen fylld med passagerare år 1902.

Denna ögonblicksbild är tagen den 22 oktober 1902. Det anger den prydliga påskriften på glasplåtsnegativets kuvert, jämte beskrivningen “Hullångaren, Elins afresa”. Elin och hennes medresenärer var några av de 37 000 människor som emigrerade från Sverige detta år. De flesta begav sig till USA och många tog sina sista steg på svensk mark vid emigrantkajen i Västra Nordstan i Göteborg där fotografen befinner sig.

Elin har stigit ombord på Rollo som var ett av Wilson-linjens fartyg. Dessa hade under några decennier transporterat 100 000-tals emigranter från Göteborg till brittiska östkusten, oftast till Hull eller Grimsby. Därifrån tog emigranterna tåg till Liverpool eller Southampton för att stiga ombord på atlantångare till New York. Av passagerarlistor från emigrantfartyg, som finns tillgängliga i Riksarkivets digitala forskarsal, går det att identifiera Elin som “Elin M. Adolfson”. Hon var 18 år, kom från Jönköping och skulle till Springfield, Missouri i USA. Några dagar efter att bilden togs fortsatte resan från Liverpool till New York med fartyget Campania

De flesta personer vi ser är upptagna med att säga farväl och lägger inte märke till fotografen. Ett undantag är kvinnan som står till höger vid relingen. Kan det vara Elin?

En av de mest rörande detaljerna i detta fotografi är personerna till vänster i bild som kanske för sista gången rör vid varandra. Fotografiet har lyckats fånga just den stund då deras händer möts i ett farväl över relingen. Ögonblicket vårdades säkerligen av dem båda som ett ömtåligt minne, när de på endera sidan av Atlanten fortsatte sina respektive liv

Bildkälla: Lena Carlssons bildarkiv, Riksarkivet i Göteborg.
Foto: Axel Leonard Svensson.
Research och text: Mats Jönsson, Göteborgs universitet och Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet.